"

CPU Intel Xeon E5 2670 v1 2.60 GHz

Giá bán: 1,750,000  Giá khuyến mãi: 1,550,000 

Intel Xeon E5 2670
CPU Intel Xeon E5 2670 v1 2.60 GHz

Giá bán: 1,750,000  Giá khuyến mãi: 1,550,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản