"

CPU Intel Xeon E5-2678 V3 (2.50 turbo 3.1GHz)

Giá bán: 3,950,000  Giá khuyến mãi: 3,850,000 

CPU Intel Xeon E5-2678
CPU Intel Xeon E5-2678 V3 (2.50 turbo 3.1GHz)

Giá bán: 3,950,000  Giá khuyến mãi: 3,850,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản