"

CPU Intel Xeon E5-2680 v2

Giá bán: 3,200,000  Giá khuyến mãi: 2,950,000 

CPU Intel Xeon E5-2680
CPU Intel Xeon E5-2680 v2

Giá bán: 3,200,000  Giá khuyến mãi: 2,950,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản