"

CPU Intel Xeon E5-2680 v3

Giá bán: 4,450,000  Giá khuyến mãi: 4,250,000 

CPU Intel Xeon E5-2680 v3
CPU Intel Xeon E5-2680 v3

Giá bán: 4,450,000  Giá khuyến mãi: 4,250,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản