"

CPU Intel Xeon E5-2689 v1 ( 2.60 GHz )

Giá bán: 1,950,000  Giá khuyến mãi: 1,850,000 

CPU Intel Xeon E5-2689 v1 ( 2.60 GHz )

Giá bán: 1,950,000  Giá khuyến mãi: 1,850,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản