"

CPU Intel Xeon E5-2696 v3 2.30 GHz

Giá bán: 4,750,000  Giá khuyến mãi: 4,550,000 

CPU Intel Xeon E5-2696 v3
CPU Intel Xeon E5-2696 v3 2.30 GHz

Giá bán: 4,750,000  Giá khuyến mãi: 4,550,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản