"

Intel Core i5 3470 ( 3,60 GHz )

Giá bán: 1,050,000  Giá khuyến mãi: 900,000 

Intel Core i5 3470
Intel Core i5 3470 ( 3,60 GHz )

Giá bán: 1,050,000  Giá khuyến mãi: 900,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản