"

Intel core I5 3570 3.4GHZ

Giá bán: 1,250,000  Giá khuyến mãi: 1,050,000 

Intel core I5 3570
Intel core I5 3570 3.4GHZ

Giá bán: 1,250,000  Giá khuyến mãi: 1,050,000 

Mua trả gópThủ tục đơn giản